Υποβρύχιες Αντλίες Γεωτρήσεων

Μετά την ανόρυξη μιας γεώτρησης και τη θωράκισή της με σωλήνες και χαλίκι, σειρά έχει η εγκατάσταση του κατάλληλου αντλητικού συγκροτήματος. Η επιλογή της διαμέτρου και του υλικού των σωλήνων της αντλίας, του τύπου αυτής, των καλωδίων και του ηλεκτρολογικού πίνακα ποικίλλει κατά περίπτωση. Οι παράμετροι που καθορίζουν την επιλογή αυτή έχουν να κάνουν με την ποιότητα, την ποσότητα και το βάθος άντλησης του νερού. Την επηρεάζουν, όμως, και δευτερεύουσες συνθήκες, όπως για παράδειγμα αν το νερό δεξαμενίζεται, οι οικονομικές προθέσεις του πελάτη κ.τ.λ..


Η εκλογή του κατάλληλου αντλητικού συγκροτήματος θα βοηθήσει στην καλύτερη καθημερινή εξυπηρέτηση του πελάτη, αλλά και στη σωστή λειτουργία της γεώτρησης και της αντλίας, ώστε αυτές να ζήσουν όσο το δυνατόν περισσότερα χρόνια, ίσως και για πάντα. Η τοποθέτηση του αντλητικού συγκροτήματος δύναται να γίνει με γερανό αντλήσεων, με παλάγκο ή βαρούλκο, ανάλογα με τις συνθήκες. Πρόκειται για μια εργασία η οποία πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο προσωπικό, καθώς εγκυμονεί κινδύνους τόσο ως προς τη σωματική ακεραιότητα των τεχνιτών κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης, όσο και ως προς τη ζωή της γεώτρησης. Είναι σύνηθες το φαινόμενο αντλιών που έχουν "φρακάρει" και δεν μπορούν να εξαχθούν. Το κόστος τότε εκτοξεύεται, αφού χάνεται το αντλητικό συγκρότημα, αλλά και η ίδια η γεώτρηση.


Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να διαστασιολογήσει και να προτείνει στους πελάτες της τη βέλτιστη λειτουργικά και οικονομικά λύση, όσον αφορά στις αντλίες γεώτρησης. Επίσης, αναλαμβάνει με υπευθυνότητα την εγκατάσταση και την ηλεκτρολογική σύνδεση της αντλίας γεώτρησης με την καλωδίωση και τον πίνακά της. Οι επιλογές στα υλικά είναι απεριόριστες, σε συνεργασία με εταιρείες που έχουν δοκιμαστεί στο χρόνο, στην εγχώρια και την παγκόσμια αγορά (GRUNDFOS, 3M, RINGEL, SCHNEIDER κ.τ.λ.).

Έτσι, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας και να καλύψουμε οποιαδήποτε ανάγκη, με αντλίες για ένα μικρό πηγάδι μέχρι και για την πιο βαθιά γεώτρηση.

Ζητήστε μας Προσφορά, Σήμερα! +30 210 2920096