Τι είναι η Γεώτρηση

Ως γεώτρηση ορίζεται η μέθοδος διατρήσεως του εδάφους σε σημαντικό βάθος, με τη διάνοιξη οπών κατάλληλης διαμέτρου, προκειμένου να ερευνηθούν και να αξιοποιηθούν οι πόροι του υπεδάφους. Η ανόρυξη μιας γεώτρησης πρέπει να αντιμετωπίζεται με σοβαρότητα -είτε πρόκειται για υδρογεώτρηση που εξυπηρετεί το πότισμα ενός κήπου, είτε για υδρογεώτρηση που εξυπηρετεί τις ανάγκες μιας γεωργικής καλλιέργειας-, καθώς είναι ένα υπόγειο έργο αρκετά δαπανηρό, στο οποίο δεν μπορούν να γίνουν, εκ των υστέρων, πολλές παρεμβάσεις για τη βελτίωσή του.

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις, στις οποίες πελάτες μας αναγκάστηκαν να πληρώσουν δεύτερη γεώτρηση σε σύντομο χρονικό διάστημα από την πρώτη, αφού διαπίστωσαν ότι αυτή είτε δεν κάλυπτε τις ανάγκες τους, είτε δεν πραγματοποιήθηκε με σωστό σχεδιασμό ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές, με αποτέλεσμα την αστοχία της. Ως εκ τούτου, η επιλογή της εταιρείας που θα κάνει τη γεώτρηση είναι πρωτίστης σημασίας, καθώς θα πρέπει να πληροί τις κατάλληλες προδιαγραφές τόσο από τεχνικό εξοπλισμό και τεχνογνωσία, όσο και από υπευθυνότητα και αξιοπιστία, ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή κατασκευή της γεώτρησης, βάσει των κατάλληλων -κατά περίπτωση- τεχνικών χαρακτηριστικών.

Γιατί να μας Επιλέξετε

Η εταιρεία ΣΚΟΥΡΑ διαθέτει πολύτιμη εμπειρία (ύστερα από την ανόρυξη χιλιάδων γεωτρήσεων στην εικοσαετή παρουσία της), επιστημονική κατάρτιση (πτυχίο πολιτικού μηχανικού/Ph.d στη Γεωτεχνική Μηχανική-Βραχομηχανική & μόνιμη συνεργασία με έμπειρους γεωλόγους) και άρτιο τεχνολογικό εξοπλισμό. Πάνω απ' όλα, όμως, στην εταιρεία ΣΚΟΥΡΑ διαθέτουμε το ήθος και την επιμονή που χρειάζεται, ώστε να επιτευχθεί μια σωστή κατασκευαστικά γεώτρηση. Είναι, εξάλλου, πολλές οι περιπτώσεις που έχουμε κληθεί να ολοκληρώσουμε ημιτελείς γεωτρήσεις, σε δύσκολες από γεωλογικής άποψης περιοχές, πολλές φορές με μοναδικό κέρδος την ηθική μας ικανοποίηση! Επιπροσθέτως, χάρη στα σύγχρονα & μικρά γεωτρύπανα που διαθέτουμε, είμαστε ικανοί να εκτελέσουμε γεωτρήσεις σε ένα μικρό κήπο ή ακόμα και σε ένα υπόγειο, χωρίς να οχλήσουμε τους περιοίκους. Αρχή μας, άλλωστε, αποτελεί ο σεβασμός στην ιδιοκτησία του άλλου, αλλά και στο περιβάλλον.


Κόστος Γεώτρησης

Η χρέωση μιας γεώτρησης, συνήθως, γίνεται με το μέτρο διάτρησης. Η τιμή του μέτρου μπορεί να έχει διακυμάνσεις, ανάλογα με το υπέδαφος, τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν και το μέγεθος της διάτρησης. Η εταιρεία που θα αναλάβει την ανόρυξη μιας γεώτρησης είναι υπεύθυνη να προτείνει τις κατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές, ώστε ούτε να υπερβάλλει, αλλά ούτε να την υποσχεδιάσει. Και στις δύο περιπτώσεις, ο πελάτης θα επιβαρυνθεί οικονομικά, αφού στην πρώτη περίπτωση θα κληθεί να πληρώσει κάτι που δεν χρειάζεται, ενώ στη δεύτερη θα αναγκαστεί να χρηματοδοτήσει σε δεύτερο χρόνο κάποιες επιπλέον εργασίες, ίσως και μία επιπλέον γεώτρηση.


Διαδικασία Γεώτρησης

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της εταιρείας μας καλύπτουν τους πελάτες μας από τη στιγμή που θα αποφασίσουν να κάνουν μία γεώτρηση και για πάντα.

Πιο συγκεκριμένα, αναλαμβάνουμε:

 • Την εκπόνηση μελέτης
 • Την έκδοση της απαιτούμενης άδειας
 • Την κατασκευή της γεώτρησης και προμήθεια - τοποθέτηση των υλικών (σωλήνες, χαλίκι κ.τ.λ.)
 • Την προμήθεια και τοποθέτηση του αντλητικού συγκροτήματος (αντλία, σωλήνες, καλώδια, πίνακας, πιεστικό δοχείο κ.τ.λ.)
 • Την ανανέωση της άδειας & τη νομιμοποίηση υφιστάμενων γεωτρήσεων
 • Τη συντήρηση του αντλητικού συγκροτήματος
 • Τον καθαρισμό ή την εκβάθυνση της γεώτρησης


Εξειδικευμένα Έργα Γεωτρήσεων

 • Γεωτρήσεις σε δυσπρόσιτους χώρους
 • Γεωτρήσεις εμφιάλωσης νερού
 • Μικροπάσσαλοι
 • Αποστραγγιστικές γεωτρήσεις
 • Διατρήσεις για την τοποθέτηση εμβόλων ασανσέρ
 • Γεωτρήσεις για την παρακολούθηση της μόλυνσης του υπεδάφους
 • Διατρήσεις για γείωση και καθοδική προστασία
 • Διατρήσεις για την πάκτωση των πάνελ σε φωτοβολταϊκά πάρκα

Η ανάληψη οποιασδήποτε από τις ανωτέρω υπηρεσίες γίνεται με υπευθυνότητα και σοβαρότητα, ώστε το αποτέλεσμα να είναι το επιθυμητό για τον πελάτη και στη σωστή τιμή!

Ζητήστε μας Προσφορά, Σήμερα! +30 210 2920096